Navorming

Kaatje Klank… iets voor jou?

Doelgroep: Kleuteronderwijzers (van eerste tot derde kleuterklas), leerkrachten van het eerste leerjaar, zorgondersteuners, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders en directies

Aanbod:   Een driedaags navormingstraject over Kaatje Klank kan je volgen via https://www.odisee.be/opleidingen/kaatje-klank

Een aanbod op maat van jouw school kan je aanvragen via  https://www.odisee.be/opleidingen/kaatje-klank-klankbewustzijn-en-verklanken-voor-kleuters-aanbod-op-maat