Project

Hoe het begon: Kaatje Klank 1.0

Kaatje Klank is een taaldidactiek die ontwikkeld werd in 2013-2015 voor de tweede kleuterklas. ‘Kaatje Klank’ stimuleert de luistervaardigheden, het klankbewustzijn en de articulatievaardigheden van vierjarige kleuters in functie van het voorbereidend lezen. Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. Een goede leesvaardigheid is namelijk een voorwaarde voor succes in de school als in de huidige en toekomstige samenleving.

Wil je meer weten over Kaatje Klank 1.0? Klik hier.

Kaatje

En nu: Kaatje Klank 2.0

In 2019 tot 2022 breiden we de taaldidactiek Kaatje Klank uit op twee manieren: we integreren nieuwe inzichten omtrent voorbereidend (technisch) lezen en spellen én we ontwikkelen een leerlijn vanaf de eerste kleuterklas tot en met de overgang naar het eerste leerjaar. Kaatje Klank 2.0 focust op risicolezers door in te zetten op preteaching, reteaching en intense teaching. De wetenschappelijke basis, de geleidelijke opbouw en de sterke leerkrachtbegeleiding zijn een meerwaarde voor het voorbereidend lees- en schrijfonderwijs.

Wil je meer weten over het project Kaatje Klank 2.0? Klik dan hier.

Kaatje Klank