Algemene achtergrond

De taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel de luistervaardigheden, het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. Een goede leesvaardigheid is namelijk een voorwaarde voor succes in de school als in de huidige en toekomstige samenleving.

Op deze website vind je achtergrondinformatie en een demoversie van de taalmethodiek ‘Kaatje Klank’. Samen met Kaatje Klank ontdekken kleuters uit de tweede kleuterklas spelenderwijs enkele Nederlandse klanken: Hoe klinkt een klank? Hoe maak je die klank? In welke woorden hoor je die klank?

Door de wetenschappelijke basis, de geleidelijke opbouw en de sterke begeleiding is deze taalmethode ook erg geschikt voor kleuters met een andere thuistaal dan het Nederlands. Kleuters met een moedertaal die andere klanken omvat dan het Nederlands, krijgen de gelegenheid om de voor-hen-vreemde Nederlandse klanken met verschillende zintuigen te exploreren.

De ontwikkeling van de taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ wordt gefinancierd met onderzoeksmiddelen van Odisee.