Resultaten

Het effect van de klassikale interventie ‘kaatje klank’ op het foneembewustzijn van normaalontwikkelende, een- en meertalige kleuters uit de tweede kleuterklas

Jana Buntinx1, Ans Vandensande1, Inge Zink1, Sanne Feryn2, Helena Taelman2 en Lieve Van Severen2
1 KU Leuven, Dept. Neurowetenschappen, Exp ORL, Logopedische en Audiologische Wetenschappen 2 Odisee, lerarenopleiding ‘bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs’, campus Aalst