Projectteam

Lieve Van Severen

Projectleider

Lieve Van Severen is hoofdonderzoeker van dit project. Lieve is master in de logopedische en audiologische wetenschappen en houder van het diploma van leraar. In 2012 is zij gepromoveerd met een doctoraatsthesis over de vroege spraakontwikkeling bij Nederlandstalige kinderen aan het onderzoekscentrum CLIPS van de Universiteit Antwerpen. Sindsdien is zij werkzaam in de lerarenopleiding 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' aan de campus Dirk Martens (Aalst) van Odisee. Naast haar taak als praktijkonderzoeker is zij ook taaldocent en praktijkbegeleider.

Helena Taelman

Helena Taelman is de tweede hoofdonderzoeker van dit project. Zij deed in het verleden eveneens ervaring op met de uitvoering van academisch onderzoek in het onderzoekscentrum CLIPS, waarin ze eerst als doctoraatsstudent en later als postdoctoraal onderzoeker onderzoek deed naar de eerstetaalverwerving van het Nederlands. Helena Taelman werkt sinds 2009 als taaldocent aan de opleiding kleuteronderwijs te Aalst van Odisee. In deze functie voerde ze praktijkgericht onderzoek uit in de projecten P-reviews en Taalklaar (School of Education KULeuven). Momenteel is ze betrokken bij het onderzoeksproject 'Wereldwoorden' (Odisee, Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Literaire Fonds) en zal ze vanaf oktober 2014 ook het project Kleuterblog (School of Education KULeuven) leiden.

Inge Zink

Inge Zink is prof. dr. in de logopedische en audiologische wetenschappen. Zij is als deeltijds hooglereaar verbonden aan de onderzoeksgroep ‘experimentele otorinolaryngologie’ en als opleidingshoofd aan de masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen (LAW) van de KU Leuven. Haar voornaamste onderzoeks- en onderwijsdomeinen zijn spraak- en taalontwikkeling en spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. In het UZ Leuven is zij verantwoordelijk voor de diagnose van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen.

Sanne Feryn

Sanne Feryn behaalde het diploma van bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs en professionaliseerde zich verder tot Master of Science in de Educatieve studies aan de KU Leuven. Sanne werkt als docent Pedagogische wetenschappen en praktijkpedagoog in de lerarenopleiding kleuteronderwijs.

Mona De Smul

Mona De Smul, studente master in de pedagogische wetenschappen: onderwijskunde, doet haar stage in het parallelproject 'Wereldwoorden'. Zij ontwierp het logo van Kaatje Klank.